Phương thức hoạt động

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VÒNG TAY BÈ BẠN
Vòng tay bè bạn là một tổ chức phi lợi nhuận và tình nguyện hoạt động trong lĩnh vực từ thiện và phát triển cộng đồng.

Cơ cấu tổ chức của Vòng tay bè bạn bao gồm các ban chức năng: Hoạt động cộng đồng, Nâng cao năng lực, Đối ngoại và Đối nội được thành lập và điều hành theo sự chỉ đạo của Ban Chấp hành.

Ban Chấp hành được tuyển chọn thông qua các lá phiếu của tất cả các thành viên trong Vòng tay bè bạn và có nhiệm kỳ hoạt động một năm bao gồm Chủ tịch, 3 phó Chủ tịch và 3 Ủy viên chuyên trách.

Ban Chấp hành hiện nay – nhiệm kỳ VII (2012 – 2013) được sự tư vấn và hỗ trợ trực tiếp của các thành viên sáng lập Vòng tay bè bạn và các thành viên trong Ban Chấp hành của các nhiệm kỳ trước.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH
Vòng tay bè bạn hoạt động tình nguyện và phi lợi nhuận với ngân sách từ nguồn đóng góp của các thành viên, cá nhân, tổ chức và đối tác khác. Chúng tôi có 2 Quỹ hoạt động độc lập và riêng biệt:
  • Quỹ Từ thiện (QTT): Là số tiền thu được từ các dự án từ thiện, vì cộng đồng, phi lợi nhuận; hoặc/và nhà hảo tâm & nhà tài trợ đóng góp. Chi trả: thực hiện các chương trình từ thiện, tình nguyện và vì sự phát triển cộng đồng, và hỗ trợ trực tiếp về mặt hiện vật cho các trường hợp cá nhân hoặc tập thể thực sự cần sự giúp đỡ.
  • Quỹ Hoạt động (QHĐ): Là số tiền thu được từ các dự án, chương trình có lợi nhuận do VTBB thực hiện, thành viên đóng góp, nhà hảo tâm, tài trợ đóng góp. Quỹ chi trả các chi phí điều hành thường xuyên: như duy trì domain/hosting của trang điện tử, brochure/hồ sơ giới thiệu của tổ chức, truyền thông, liên lạc thông tin, vận tải v..v.. Chúng tôi cam kết không sử dụng QTT trên cho các hoạt động này.

Để đảm bảo nguyên tắc công khai và minh bạch về tài chính, đóng góp bằng tiền và hiện vật của các cá nhân và tổ chức có lòng hảo tâm vào Quỹ Từ thiện sẽ được VTBB công bố thường xuyên trên trang điện tử của tổ chức. Ngoài ra, chúng tôi cũng cam kết gửi Báo cáo tài chính sau khi kết thúc mỗi dự án từ thiện cho các nhà tài trợ khi có yêu cầu.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Mọi sự đóng góp và tài trợ bằng tiền mặt đến các Quỹ của VTBB hoặc các chương trình hoạt động từ thiện xin vui lòng chuyển khoản đến:

Số tài khoản: 0011000451214

Swift Code: BFTVVNVX
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Chủ tài khoản: Lưu Thị Thanh Loan

Hoặc

Số tài khoản: 15010000005479

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội

Địa chỉ: 558 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, Hà Nội

Chủ tài khoản: Lưu Thị Thanh Loan

Thông tin liên hệ và gửi chi tiết về giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng hoặc tiền mặt.
Lưu Thanh Loan – phụ trách tài chính – Email: luu.thanh.loan@vongtaybeban.info

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s