Dự án Ngày Hội Đọc Sách

Dự án Ngày Hội Đọc Sách là một dự án mang tính dài hạn do Vòng Tay Bè Bạn khởi xướng từ tháng 8 năm 2011, nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc trong lứa tuổi học sinh tiểu học tại các xã nghèo trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội.

VTBB xây dựng và áp dụng mô hình đã được thí điểm tại trường tiểu học Cam Thượng, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì vào ngày 05/8/2011,  trường tiểu học Tiên Phong xã Tiên Phong, huyện Ba Vì vào ngày 06/8/2012 và ngày 20/5/2013.

Mục tiêu của dự án

 • Thiết kế và xây dựng tủ sách có chất lượng, cập nhật và phù hợp ở tất cả các lớp 4 và 5 của các trường tiểu học tại các xã nghèo trong huyện Ba Vì, Hà Nội.
 • Tư vấn, hướng dẫn học sinh khai thác và quản lý tủ sách một cách hiệu quả và hợp lý với sự giám sát chủ động của giáo viên chủ nhiệm/phụ trách và nhà trường.
 • Hỗ trợ, tư vấn xây dựng các buổi sinh hoạt tập thể và các hoạt động thường kỳ của các lớp và của nhà trường có liên quan đến sách và nâng cao văn hóa đọc sách.

Kết quả mong đợi

 • Các khối lớp 4 và 5 của trường tiểu học tại các xã nghèo của huyện Ba Vì, Hà Nội nằm trong địa bàn dự án, được trang bị tủ sách thư viện có chất lượng và phù hợp, trong đó:
  • Các đầu sách trong tủ sách thư viện của dự án được phân loại cụ thể, rõ ràng.
  • Sách có nội dung phù hợp và hữu ích với việc học tập và cuộc sống sinh hoạt của các đối tượng trong dự án.
 • Học sinh biết khai thác, tận dụng và quản lý các tủ sách do dự án cung cấp một cách hiệu quả và được sự giám sát chủ động của giáo viên chủ nhiệm/phụ trách và nhà trường
 • Giáo viên và nhà trường tổ chức tăng số lượng các buổi sinh hoạt tập thể và các hoạt động ngoại khóa cho học sinh trao đổi và chia sẻ sách và niềm đam mê đọc sách

Chỉ tiêu đánh giá dự án

 • Mỗi lớp học trong khối lớp 4, 5 ở trường tiểu học có 01 tủ sách đặt trong lớp học, các đầu sách được phân loại rõ ràng, có ít nhất 50 đầu mục sách.
 • Cẩm nang hướng dẫn khai thác và quản lý tủ sách rõ ràng và giao cho cán bộ lớp/khối có sự giám sát chủ động của giáo viên chủ nhiệm/phụ trách.
 • Mỗi học kỳ có ít nhất 2 buổi sinh hoạt tập thể và 1 buổi hoạt động khoại khóa trao đổi và chia sẻ sách và niềm đam mê đọc sách.

Một số thông tin về các chương trình Ngày Hội Đọc Sách đã được tổ chức từ năm 2011 đến nay

Một số video clip về chương trình:

Báo chí nói về dự án

Thông tin đóng góp cho dự án

 • Mọi sự đóng góp bằng tiền mặt xin chuyển về:

Số tài khoản: 0011000451214 Chủ tài khoản: Lưu Thị Thanh Loan

Tên ngân hàng: Vietcombank Địa chỉ ngân hàng: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Vui lòng thông báo tên & thông tin liên hệ của người tài trợ, số tiền quyên góp đến Lưu Thanh Loan theo email luu.thanh.loan@vongtaybeban.info.

 • Mọi sự đóng góp về nội dung/ý tưởng hay bất cứ thông tin cụ thể về dự án xin vui lòng liên hệ:

Trần Thị Minh Huệ | Email: hue.tran@vongtaybeban.info

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s