Trang chủ

Vòng tay bè bạn là một tổ chức gồm những thanh niên nhiệt huyết và có trách nhiệm tập hợp nhau nguyện cùng phấn đấu trau dồi bản thân, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và góp sức xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.

Vòng tay bè bạn hoạt động trên nguyên tắc tình nguyện và phi lợi nhuận. Hoạt động của chúng tôi là tổ chức thực hiện các dự án phát triển bền vững và cả các hoạt động cụ thể nhằm giúp đỡ trực tiếp những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc kêu gọi, nâng cao nhận thức của cộng đồng với họ. Ngoài ra, Vòng tay bè bạn cũng tổ chức các chương trình nâng cao năng lực với những buổi tập huấn hoặc trao đổi định kỳ cho các thành viên, các tổ chức đối tác và các bạn trẻ khác có quan tâm.

Vòng tay bè bạn tham gia là thành viên của Hội Thanh niên tình nguyện (HAV) trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội từ năm 2007.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s